Wprowadzenie do zamówień publicznych

Czym są, a czym nie są zamówienia publiczne

Zamówienie to umowa odpłatna zawieraną między dwoma podmiotami — podmiotem, który zamawia (Zamawiającym) i podmiotem, który wykonuje zamówienie (Wykonawcą), które dotyczy usług, dostaw lub robót budowlanych.

A zatem zamówienie publiczne to dokładnie takie samo zamówienie, jak to, z którym masz do czynienia na co dzień, działając na rynku komercyjnym/prywatnym.

Z tą różnicą, że na rynku komercyjnym zamówienia finansowane są z pieniędzy własnych podmiotu, który zamawia usługę, dostawę lub robotę budowlaną, z kolei na rynku publicznym, zamówienie finansowane jest ze środków publicznych, czyli m.in. naszych podatków.

Dlatego fajnie byłoby jakby choć część tych środków do Ciebie wróciła, prawda?

To, co warto podkreślić, to to, że zamówienia publiczne to nie tylko przetarg.

Do tego zamówienie publiczne to nie tylko kontrakty za miliony, a przez to nie tylko dla dużych graczy z wielkim kapitałem finansowym.

Możesz mieć całe NIC na start!

Zamówienia publiczne, to również nie to samo co udział w projekcie dofinansowanym z Unii Europejskiej jako uczestnik.

Wspominam o tym, bo często słyszę „brałam udział w projekcie szkoleniowym jako uczestnik, dostałam dofinansowanie na szkolenie, ale pamiętam, że było tam milion papierów do wypełnienia i nie chcę tego powtarzać”.

Udział w projekcie, w którym otrzymałeś dofinansowanie na szkolenia, to nie to samo co udział w zamówieniu publicznym.

Co może być takim zamówieniem publicznym?

Zróbmy test

Jak myślisz, które z zamówień poniżej jest zamówieniem publicznym, a które komercyjnym?

 • Transport osób
 • Dostawa owoców i warzyw
 • Pomoc w zakupie sprzętu IT
 • Zajęcia szermierki
 • Spotkania z psychologiem
 • Doradztwo zawodowe dla osób poszukujących pracy
 • Spotkanie z dietetykiem

Wszystkie!

Wszystkie te zamówienia można realizować zarówno na rynku publicznym, jak i na rynku komercyjnym.

Dlatego raz jeszcze powtórzę, aby to mocno wybrzmiało.

Zamówienie publiczne to zamówienie jak każde inne, które realizujesz!

Tyle że jest jawne, jego zakres jest bardziej przejrzysty i prowadzone jest według określonej procedury uzależnionej od wartości zamówienia.

A to wszystko działa na Twoją korzyść, o czym przekonasz się podczas tego cyklu edukacyjnego.

Największą różnicą (na plus) jak dla mnie jest sposób i czas pozyskania nowego klienta.

Bo widzisz… na rynku komercyjnym, aby pozyskać klienta, musisz:

 • Zwrócić na siebie jego uwagę
 • Zainteresować go swoją ofertą
 • Wzbudzić pożądanie na to, co posiadasz (a i tak nie wiesz, czy nie kupi docelowo u konkurencji)
 • Stale wzywać do określonego działania (np. KUP)

Natomiast na rynku publicznym, aby pozyskać klienta, trzeba:

 • Znaleźć ogłoszenie
 • Złożyć najkorzystniejszą ofertę

VOILA!
Brzmi zachęcająco?

zamówienia publiczne mity

„Zamówienia publiczne to biurokracja, papierologia, ustawki, rynek dla dużych graczy” – jeśli w to wierzysz, to czas poznać prawdę

Często słyszę od mikroprzedsiębiorców, że zamówienia publiczne nie są dla nich, bo są „zbyt mali”, za dużo w nich papierologii/biurokracji oraz nie mają wymaganego doświadczenia i zasobów, co ostatecznie dyskwalifikuje ich udział w takim zamówieniu, które i „tak jest ustawione”.

To nieprawda!

Papierologia dawno się skończyła, obowiązków jest coraz mniej, a dyrektywy europejskie już od kilku lat nakładają na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek wspierania mniejszych przedsiębiorców w pozyskiwaniu zamówień publicznych.

Ustawki z kolei to świetny argument „przegranych”.

„Jak to nie zdobyłem zamówienia?! To ustawka!”

„Jak to moja oferta została odrzucona za błędy?! To ustawka!”

„Jak to nie spełniam warunków zamówienia?! To ustawka!”

Nie daj się wkręcić!

To, że komuś nie wyszło, nie oznacza, że zamówienia publiczne nie są rozwiązaniem dla Ciebie.

Co więcej, często ci, którzy odradzają zamówienia publiczne, sami są czynnymi wykonawcami, tzn. podmiotami, którzy realizują tego typu zlecenia.

Ale wiadomo, jaka ich motywacja… mniejsza konkurencja, to większa szansa na nowe zlecenie.

Czas wyrobić sobie własne zdanie!

mity na temat zamówień publicznych

Parę faktów na temat branży edukacyjnej w Polsce, czyli ile tracisz nie działając w zamówieniach publicznych

Szacuje się, że wartość branży edukacyjnej w Polsce, mierzona wartością sprzedaży w skali roku, wynosi od 6 do 10 mld zł.

Co więcej, sektor edukacyjny jest głównym realizatorem usług dofinansowywanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i znaczącym dostawcą usług w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Co ta informacja ma wspólnego z zamówieniami publicznymi? 

Bardzo dużo!

Dofinansowanie projektu oznacza, że projekt finansowany jest z pieniędzy publicznych. 

A korzystając z pieniędzy publicznych trzeba wydatkować te pieniądze… publiczne, czyli ogłaszając zamówienie publiczne!

Wiedza, jak pozyskiwać zamówienie publiczne jest więc dla Ciebie wielką szansą!

Co więcej, zebrałam dla Ciebie kilka faktów na temat zamówień publicznych w Polsce.

Sprawdź ile tracisz nie działając w zamówieniach publicznych:

 • Wartość rynku zamówień publicznych w 2020 r. wyniosła ok. 281,0 mld zł
 • Szacowana liczba zamawiających w 2020 r. wynosi 32 958.
 • We wskazanym okresie wartość zamówień na dostawy wyniosła 31%, natomiast na usługi – 26%
 • W 2020 r. opublikowano ponad 150 000 głoszeń o zamówieniach
 • W 2020 r. w zamówieniach na dostawy średnio składano 2,21 oferty, a w usługach – 2,65 oferty
 • Brzmi zachęcająco? Wierzę, że tak.

Zamówienia publiczne w branży edukacyjnej. Zlecenia dla trenerów, doradców, coachów, terapeutów, psychologów, nauczycieli i pozostałych edukatorów.

Zobacz przykładowe zlecenia dla trenerów, doradców, coachów, terapeutów, psychologów, nauczycieli:

Trener

 • Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w formie online z zakresu obsługi pakietu biurowego MS Office.
 • Każde szkolenie obejmuje: 2 dni szkoleniowe, czas trwania szkolenia to 12 godzin szkoleniowych.
 • Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja usługi edukacyjnej tj. przygotowanie i przeprowadzenie, kursów z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego oraz uczniów.
 • Usługi szkolenia dla 30 pracowników nt. ,,Zaawansowane kierowanie zespołem dla kadry kierowniczej”.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia ,,Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji, wychowania i terapii” dla Studentów.
 • Szkolenie w formie online w zakresie ,,Ochrona danych osobowych w administracji publicznej”.
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
 • Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rekrutacji Uczestników, zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu 20 kursów w postaci warsztatów online dla młodzieży – uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych, informatycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych poprzez naukę zagadnień, na przykład z dziedziny programowania, robotyki, cyberbezpieczeństwa, aplikacji mobilnych.

Doradca

 • Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu dla 60 Uczestników/czek Projektu. Łącznie 480 godzin.
 • Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze o specyfikacji jak poniżej:
 1. Badania marketingowe rynku docelowego USA.
 2. Opracowanie strategii komunikacji dla rynku docelowego USA.
 3. Opracowanie międzynarodowego systemu identyfikacji wizualnej.
 4. Projekt katalogu produktowego
 5. Opracowanie multimedialnej prezentacji produktów na rynek USA
 6. Usługa doradcza w zakresie przygotowania i optymalizacji struktury międzynarodowej wersji serwisu pod kątem wyszukiwarek internetowych w j. angielskim
 7. Kompletny projekt responsywnej strony na rynek międzynarodowy
 8. Opracowanie struktury kampanii reklamowej (media plan)

Coach

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie maksymalnie 20 sesji coachingu indywidualnego realizowanych dla Uczestników projektu ,,Wróć z POWERem!”. Maksymalna liczba godzin coachingu w ramach zamówienia to 240, przy założeniu, że 60 godzin będzie realizowanych stacjonarnie, a 180 godzin zdalnie.

Terapeuta

Świadczenie usług z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”. Terapeuta Integracji Sensorycznej. Zamówienie obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w wymiarze 58 godzin.

Psycholog

Przedmiot zamówienia jest świadczenie usług psychologa i/lub seksuologa na rzecz uczestników projektu w formie indywidualnych konsultacji.

Usługi świadczone będą w wymiarze łącznym 510 godzin.

Przeprowadzenie badań psychologicznych dla 64 uczniów klas pierwszych Technikum.

Nauczyciel

przeprowadzenie kursów zawodowych: ,,Kadry i płace”, ,,Podatkowa księga przychodów i rozchodów”, ,,Umowy cywilno – prawne w praktyce” dla uczniów i uczennic z dla uczniów / uczennic Technikum

Różnica pomiędzy zamówieniami finansowanymi ze środków publicznych, a zamówieniami finansowanymi z Funduszy Europejskich

Zamówienie publiczne to nie jest to samo co projekt unijny (projekt finansowany lub współfinansowany z Funduszy Europejskich)

Projekt unijny jest pojęciem szerszym.

W ramach projektu unijnego możesz zostać:

 • wykonawcą i wówczas będziesz realizować zamówienie publiczne,
 • zamawiającym i wówczas będziesz prowadzić zamówienia publiczne,
 • uczestnikiem i nie ma to nic wspólnego z udziałem w zamówieniu publicznym.

Dlatego, jeśli masz złe skojarzenia z udziałem w takim projekcie jako uczestnik (dużo papierologii, biurokracja itd.), to wiedz, że nie jest to to samo, co udział w zamówieniu publicznym jako wykonawca, gdzie tych formalności jest zdecydowanie mniej.

Zamówienie publiczne często są finansowane z Funduszy Europejskich

Kiedy tak jest?

Gdy podmiot publiczny, który wydatkuje środki publiczne, pozyska środki z Funduszy Europejskich na realizację swojego projektu. Wówczas część projektu finansowana jest z Funduszy Europejskich (zazwyczaj 85%), a pozostała część projektu finansowana jest ze środków publicznych.

Gdy projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich, to znajdziesz taką informację w opisie danego postępowania o zamówienie publiczne.

Przykład:

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI DEPARTAMENT STRATEGII ogłasza zapytanie, którego przedmiotem jest wykonanie w ramach zespołu ekspertów porównania wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji ,,Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe” z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia oraz przygotowanie rekomendacji.

Zamawiający informuje, że wykonanie zamówienia jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu pozakonkursowego ,,Wzmocnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprzez wsparcie ministrów właściwych” Nr POWR.02.13.00-00.0002/20.

Co to oznacza?

SZANSĘ!

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 to nowe środki z Funduszy Europejskich, a to oznacza NOWE PROJEKTY, w ramach których zamawiający będą ogłaszać postępowania o zamówienia publiczne.

Czy skorzystasz z tej szansy?

Nie czekaj. Uruchom Twoje nowe źródło zleceń. Sprawdź kurs Proste zamówienia publiczne.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *