0(0)

Zamówienia publiczne dla początkujących wykonawców

Opis

Czego nauczysz się z 6 modułów kursu?

MODUŁ 1

Od teorii po wyszukanie pierwszego ogłoszenia.

W tym module zapoznasz się z podstawowymi pojęciami związanymi z zamówieniami publicznymi. Nie będzie to jednak sucha teoria! Będzie mięsiście! Dowiesz się, kto może zostać wykonawcą usług i dostawcą (nie trzeba prowadzić działalności gospodarczej) oraz jak działać, aby były tego efekty! Poznasz miejsca, gdzie szukać zleceń i znajdziesz swoje pierwsze ogłoszenie! 

MODUŁ 2

Analiza wybranych ogłoszeń.

Moduł 1 zakończy się zadaniem: znajdź ogłoszenie, przeczytaj i zrób notatki, dlatego w module 2 skupimy się na analizie wybranego ogłoszenia lub ogłoszeń. Dowiesz się, jak czytać dokumentację postępowania oraz podpowiem, na co zwrócić uwagę w zapisach, tak aby nie marnować czasu na postępowania, które nie są tego warte!

MODUŁ 3

Wewnętrzna i zewnętrzna baza zasobów.

W module 3 zbudujesz własną bazę zasobów, która jest niezbędnym elementem każdego podmiotu, który “oferuje” dla Klientów publicznych. Baza poszerzy Twoje możliwości pozyskiwania nowych klientów i przyspieszy pracę nad przygotowaniem oferty w postępowaniu.

MODUŁ 4

Wycena zamówienia.

Najczęstszym błędem popełnianym w zamówieniach publicznych jest niedoszacowanie zlecenia. Z tego modułu dowiesz się, jak tego uniknąć.

MODUŁ 5

Obowiązki i uprawnienia Twoje i Klientów Publicznych.

W tym module poznasz obowiązki i uprawnienia, które obowiązują każdą ze stron postępowania. Dowiesz się, jakie są Twoje prawa oraz czego Ci nie wolno, a także kiedy klient narusza obowiązujące go przepisy prawa, w związku z czym, możesz żądać od niego “poprawy”.

MODUŁ 6

Złożenie oferty i wybór wykonawcy.

W module 6 dowiesz się, co robić w przypadku wątpliwości, co do zakresu zamówienia do wykonania. Dowiesz się również, jak skompletować całą ofertę (kro po kroku), złożyć i wysłać. Poznasz przykłady najczęściej popełnianych błędów przy składaniu ofert powodujących nieważność złożonej oferty oraz wykluczenie podmiotu z  ubiegania się o zlecenie. Dowiesz się także, co robić, gdy klient wybierze najkorzystniejszą ofertę i jakie masz możliwości, w przypadku, gdy zamówienie pozyskał inny podmiot.

Czego się nauczę?

 • Dowiesz się, jak w prosty i szybki sposób pozyskiwać nowe zlecenia i klientów.
 • Nauczysz się wyszukiwać aktualne ogłoszenia o zamówienia z interesujących Cię obszarów.
 • Zdobędziesz umiejętności stworzenia kompleksowej oferty w postępowaniu publicznym.
 • Poznasz dodatkowe możliwości związane z rynkiem zamówień publicznych, nawet jeśli uznasz, że nie jest to rynek dla Ciebie.
 • Dowiesz się, jak sporządzić kalkulację oferty, która nie narazi Cię na straty finansowe.
 • W jednym miejscu zgromadzisz informacje na temat dostępnych przez Ciebie zasobów, co możesz wykorzystać również poza rynkiem zamówień publicznych.
 • Zrozumiesz, jak przebiega proces przygotowania i publikacji ogłoszenia o zamówienia publiczne.
 • Dowiesz się skąd pozyskiwać podmioty do współpracy przy realizacji zamówienia.
 • Zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci samodzielnie złożyć ofertę w postępowaniu publicznym.

Tematy tego kursu

6Lekcje

MODUŁ 1.

Od teorii po wyszukanie pierwszego ogłoszenia.

MODUŁ 2.

MODUŁ 3. 

MODUŁ 4.

MODUŁ 5. 

MODUŁ 6. 

About the instructor

0 (0 Oceny)

1 Kursy

1 studenci

738.00

Materiał zawiera

 • 6 MODUŁÓW - 6 konkretnych, napakowanych solidną wiedzą modułów. Kurs składa się z 6 tematycznych wideo. Na każdym z nich poznasz w skupieniu ważne aspekty i zrozumiesz, jak to zastosować.
 • PROSTE ZADANIA DO KAŻDEGO MODUŁU. Po każdym module wykonasz proste zadania, które zaowocują zbudowaniem bazy zasobów oraz stworzeniem i złożeniem nawet do kilku ofert podczas całego kursu!

Docelowi odbiorcy

 • Przedsiębiorcy
 • Freelancerzy
 • Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej